Search
вторник 18 декември 2018
  • :
  • :
Најнови Вести

Одговор од Доказм до Советот на честа при ЗНМ околу случајот АПЛА

loading...

Новинарки од порталот АПЛА од Битола се пожалиле до ЗНМ а отпосле и до СОвет за етика дека Доказм ги навредил затоа што сум ги исмевал дека седат по кафани со новоназначени директори гнетат пијат ашикуваат а после добиваат банери и пишуваат пофални текстови за директори кои водат локaлни претпријатија со загуби….еве го одговорот јавно за да не прават приказни овие цензорите….

дали сликајки се со новоназначени директори партиски по кафани новинарот ја дочува својата професија со чест и углед и дали сега повторно новинарот тргнува во пресметка користејки свој медиум и колеги во медиумот со ова жалителот го прекршил кодексот на новинари член 16 во кој јасно стои дека новинарот треба да Новинарот ќе ги чува угледот и достоинството на својата професија, дали новинарките објавувајки таква фотографија со политичар партиски ги испочитуваа и дел од завршните одредби на Новинарскиот кодекс како што е – Во согласност со законите на Република Македонија, новинарите ќе го прифатат судот во однос на професијата само од своите колеги и ќе бидат надвор од политичко и друго влијание. Водени од јавно објавениот доказ (во случајов фотографија) објавена е бидејќи според кодекс на новинари Основна задача на новинарите е да ја почитуваат вистината и правото на јавноста да биде информирана во согласност со член 16 од Уставот на Република Македонија. Дали новинарките жалителки имаат обид за цензура и искривување на веста бидејќо биле посочени тие кога добро се знае дека Новинарот има право на слободен пристап до сите извори на информирање што се од јавен интерес. Во самата жалба никаде нестои дека не биле во кафана со политичар во тој период директор Целта на објавата беше да се пренесе она што и самите жалителки го објавиле а не да се исмее или навредува maja stamenkovska <maetomaja1@gmail.com> 2:19 PM (0 minutes ago) to contact Но доколку сметаат дека се навредени тоа е само од нивни постапки повторно лчен 16 кодекс на новинари со кој Новинарот е должен 16. Новинарот ќе ги чува угледот и достоинството на својата професија, ако тие го негуваа почитуваа 16 лчен немаше сега да се најдат навредени во иднина нека си го чуваат угледот на професијата
Марјан
но и достоинството а тоа најмалку е слики со политичари (директори по кафеани, тоа е неспоиво со новинарството
дали со таа слика потврдуваат завршна одредба од Конекс на новинари дека жалителките новинарки се ќе бидат надвор од политичко и друго влијание.?
дали сликајки се со новоназначени директори партиски по кафани новинарот ја дочува својата професија со чест и углед и дали сега повторно новинарот тргнува во пресметка користејки свој медиум и колеги во медиумот со ова
Новинарот не смее да прикрива информации ниту тогаш кога тие имаат (негативно) влијание на медиумот во кој новинарот работи или на сопственикот на тој медиум.
згора на тоа по сликата имаа објва за истиот директор на порталот но

 

Прилогот треба да биде објавен како резултат на размислувањата и залагањата на редакцијата, а не како возвратна услуга за реклами.
Информации за приватниот живот на одредена личност можат да бидат објавени само доколку однесу- вањето на таа личност во приватниот живот има влијание на јавниот интерес.

 

а во случајов има станува збор за новинарки и директор екс
односно јавни личности
loading...